MELLÉKNÉV. – Stílushatása abban áll, hogy egy vagy több tulajdonság kiemelésével jellemzi, egyéníti a személyt vagy dolgot, s ezzel szemléletesebbé is teszi a stílust. Különösen olyan íróknál, költőknél jut fontos stilisztikai szerephez, akik a tárgyi világot a külső tények, benyomások, hangulati hatások alapján akarják ábrázolni, így például az impresszionista (lásd Impresszionizmus) költők – Babits Mihály, Juhász Gyula, Tóth Árpád stb. – stílusában. De a melléknév adta lehetőségekkel szívesen éltek a régebbi korok is. Például:

Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel

Mélyen néz a kútba s benne vizet kémel:

(Arany János: Toldi I.)

Stilisztikai szempontból fontos feladata van a melléknevek fokozásának (vagyis a tulajdonság nyomósított kifejezésének). Például:

De nem kékebb eged és a dombod se zöldebb,

mint honni dombjaink s a dunántúli ég,
e gömbölyű, szelíd, színjátszó kék vidék.

S olasz szív nem lehet emlékektől gyötörtebb

s vén boltok alatt, az ősök piacán,
mint én, ha földeden bolyongok, bús hazám!

(Babits Mihály: Itália)

A melléknevek fokhatározókkal (igen, nagyon, rendkívül, kissé stb.) való bővítése, továbbá a melléknévi mutató névmásokkal való nyomatékosítása a tulajdonság különböző fokozatainak kiemelését teszi lehetővé. Például:

Ó, ha közös dolgok tevői,

így tartanánk egymást, ilyen
végzetes bizalommal egymás
fogában s idegeiben.

(Garai Gábor: Artisták)

Lásd még: Jelző.