INDULATSZÓ – tagolatlan formában fejezi ki a különböző érzelmeket. A felkiáltó mondatokban gyakori. Az indulatszó és a felkiáltó mondat együttes használata erősíti az érzelmi hatást; s az ilyen mondat rendszerint ki is fejti az indulatszó által jelölt érzelem okát vagy tartalmát. Például:

Haj, vitézek! haj leventék!

Micsoda föld ez a vidék,

(Arany János: Rege a csodaszarvasról)

, nagyurak, jó lesz tán szóba állni

Kaszás népemmel, mert a Nyár heves.

(Ady Endre: Dózsa György unokája)

Lásd még: Felkiáltó mondat, felkiáltás.