HATÁROZÓSZÓ. – Bizonyos árnyaltságot kölcsönözhet a stílusnak.

Fölidézhet drámaiságot. Például:

„Ez a Miklós dolga! ezt más nem tehette!

Utána! utána! ilyen szedtevette!”

(Arany János: Toldi VI.)

...a hangok özönje

Zengeti a zordont; bellyebb bellyebb morog amíg
Méllyen elnémul. –

(Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 2.)

A csak, csakhogy, majd, már, ugyan(csak) stb. határozószóknak (a szövegkörnyezettől függően) fontos szerepe lehet a mondanivaló nyomósításában vagy gyengítésében. Például:

Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,

S most Pannónia is ontja a szép dalokat.
Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,
Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld!

(Janus Pannonius: Pannónia dicsérete)

Oh! csak Lillát hagytad volna

Csak magát nekem:

(Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez)

Az itten, ottan nyomósított kifejezőbb forma az itt, ott alaknál. Például:

Kis öblöket alkot ottan.

(Kalevala, A világ keletkezése)

Választékos, régies hangulatúak az egykoron, ígyen, imígyen, immár, majdan, akkoron stb. alakok. Például:

Bölcsöd az s majdan sírod is,

Mely ápol s eltakar

(Vörösmarty Mihály: Szózat)