Görög számok és rendszerük

Az ókori görög világ kiemelkedő helyszíne kétségkívül Athén. Nevét Athénéről, a művészetek és tudományok istennőjéről kapta. Legfényesebben Periklész idejében ragyogott, de még egészen a rómaiak hatalmáig nagy szerepe volt.

A görögöktől származik a geometria szó ( geo=föld + metria=mérés ), az aritmetika elnevezés ( arithmosz= számokkal kapcsolatos ). Foglalkoztak a törtszámítással, főként az arányok kapcsán; tökéletesítették az első csillagászati eszközöket: napórát használtak az idő mérésére, és ki tudták számítani a horizont és a csillagok távolságát.

A görögök 10es alapú, additív számrendszerben számoltak, a szimbólumok az ábécé betűi  és különböző kiegészítő jelek voltak. Jól kellett ismerni a rendszer elemeit ahhoz, hogy felismerjék a számot.

pl. 12 ókori görög alakja iß , azaz 10 (i) és  2 (ß), ami 10+2 jelent

Néhány számnak különleges jelölése volt, például a 900-nak. Hogy meg tudják különböztetni a szót a számtól, az utóbbi fölé vonalat húztak.
Egyszerűsítette a nagy számok írását, hogy egy vesszővel jelölhették az 1000szeres szorzást:
,ß = 2000
Az elemi törteket a szám jobb oldalára tett felső vesszővel jelölték:
ß' = 1/2

A számoláshoz abakuszt használtak ( a görög abax jelentése táblácska). A rovátkolt tábla, amelyen kis korongokat csúsztattak, őse volt a kínai számolóeszköznek.

vissza a főlapra