Kurzusnév: GYAKORLATI MONDATELEMZÉS

Kurzuskód: MAG-S-111

Kreditérték: 1

Kurzusfelelős neve: 
Dr. Galgóczi László
Kurzusfelelős beosztása: 
egyetemi tanár
Szak megnevezése:
Heti óraszáma
Vizsgaforma
Státusz a szakon
Magyar
Előadás Gyak. Előadás Gyak. (Köt./Vál.)
   
1
 
GYJ
V

A kurzus felvételének előfeltételei:

A kurzus teljesítésének feltételei
Legalább elégséges gyakorlati jegy. Rendszeres és aktív részvétel az órákon a TKVSZ 57§ szerint.

A kurzus ajánlott irodalma

A kurzus részletes tematikája Követelmények:

A rendelkezzenek a hallgatók korszerű ismeretekkel a tematikában meghatározott területeken, s legyenek képesek ezen ismereteiket pedagógiai munkájuk során kamatoztatni.

Ellenőrzés, értékelés:

A tematikában meghatározott területeken megszerzett tudást aktív órai munkával, valamint önálló elemzésekkel bizonyítják a hallgatók.
Az érvényes (nem elégtelen) gyakorlati jegy megszerzésének feltétele aktív részvétel a vitákban, az önálló elemzés legalább elégséges (2) érdemjegye.
 
 

Óra- és kredittervek